"B" vrh /litter

* 5.2.2024

8 štěňat/ puppies  (4+4)

VÍCE O ŠTĚŇATECH / MORE ABOUT PUPPIES


Ch.Roxilyn Christmas Truffle "Lindor"  x C.I.B. Scarlett Hairy Heaven "Daisy" 

Bachelor Dailin - hnědý pes/brown boy

Burton Dailin - černý pes/ black boy

Bruno Dailin - hnědý pes/brown boy

Boemo Dailin - černý pes/ black boy

Bea Dailin - černá fena/ black girl

Beatrix Dailin - hnědá fena/ brown girl

Bailey Dailin- černá fena/ black girl

Bottega Dailin- černá fena/ black girl